H032-019-134

samaritan PAD 350P  Manual untuk Pengguna